!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Information angående byte ställverk i källare

2017-08-21

Med start v. 34 kommer Göteborg Energi att byta det gamla ställverket (transformatorstationen) i vår källare. Ställverket är beläget under Aveny Gym och betjänar vårt kvarter samt ett kvarter på Engelbrektsgatan. Det ägs helt och hållet av Göteborgs Energi som således själv projekterar och bekostar arbetet. Vi i föreningen är informerade om vad som kommer ske men har ingen övrig påverkan på arbetet.

 

För att kunna byta kablaget in i fastigheten kommer det att grävas upp på Chalmersgatan. I huvudsak utanför Aveny gym. Själva ställverket kommer att forslas ut genom garaget. Därav kommer två P- platser framför den mellersta dörren i övre garaget vara reserverade för Gbg Energi så de inte repar eller på annat sätt förstör våra parkerade bilar.

 

Under byggtiden kommer ett elverk ersätta den ordinarie strömförsörjningen för området. Detta elverk kommer att placeras på Chalmersgatan.

Inga elavbrott kommer drabba vår fastighet under byggtiden.

 

Arbetet kommer att ha inslag om buller i vissa skeden och Göteborg Energi återkommer i den frågan. Arbetet med att byta transformatorstationen är klart senast 2017-12-01. Då är även markytorna återställda.

Information angående fasadrenovering innergården

2017-08-21

Denna vecka kommer arbetet med att renovera Teatergatans gårdsfasad påbörjas.

Arbetena kommer starta med att ställning reses mot hela Teatergatans gårdsfasad. Därefter startar underhållsarbetet med att byta trasiga tegelstenar, tvätta samt hydrofobera fasaden. Vi kommer även byta fönsterbleck och såga nya fall (lutningen ut från fönsterblecken) i tegelstenarna. Detta för att vi haft problem med att vatten rinner in mot fasaden och inte ut som det skall, på grund av för liten lutning på våra befintliga fönsterbleck. Vi kommer även komplettera tätningen mellan fönsterkarm och tegelfasad med plåtlister, fog motsv.

Allt för att få en så tät och torr fasad som möjligt.

 

Arbetet med att knacka ur trasiga tegelstenar kommer vara ljudstörande. Däremot är det av en liten omfattning och inga ihållande perioder. Det är alltså inga större bilningsarbeten som skall genomföras. Ljudstörningarna kommer inte vara utav den omfattning vi upplevde när vi renoverade balkongerna. Fönstren kommer täckas med plast inför fasadtvätten och hydrofoberingen. Ställningen kommer täckas med nät istället för plast för att få lite bättre ljusinsläpp än vad vi hade när vi renoverade balkongerna.

 

Är ni rädda om någonting ni har på er balkong eller utanför er lägenhet tar ni bort detta då arbetarna kommer röra sig även på balkongerna och nedsmutsning kommer ske! De kommer grovstäda efter sig med högtryckstvätt eller motsvarande.

 

Preliminärt är arbetena med Teatergatans fasad klara v.42. Beroende på fasadens skick, väder och ställningsarbetarnas tillgänglighet kanske vi hinner med Chalmersgatans fasad före vintern också. Om inte förvaras ställningen på gården och arbetena återupptas efter vintern.

Utskriftvänlig version