!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Ny viktig information gällande balkongrenovinringen!

Publicerad: 2016-12-21 | Uppdaterad: 2016-12-30

Information angående balkongrenovering

 

 

Betongarbetena på balkongerna pågår för fullt. Ungefär hälften av balkongerna är i dagsläget utförda. Alltså nedbilade, slipade och omgjutna.

 

Tidplanen som föreningen fick till sig från byggherren är vida överskriden och en ny är upprättad.

Detta innebär att ställningen inte kommer att vara borta under julhelgen som tidigare angetts.

Däremot kommer en byggpaus infinna sig under mellandagarna och betongarbetena återupptas efter nyåret. 

Anledningen till den kraftiga förseningen är dels att arbetena på Teatergatan dragit ut på tiden, men framförallt att Chalmersgatans balkonger och betong är i riktigt dåligt skick. De har behövt ta bort ungefär tre gånger så mycket skadad betong och armering på Chalmersgatan än på Teatergatan.

Då skicket efter okulär besiktning var dåligt. Och verkligheten ännu värre, känns det trotts förseningar och störande ljud väldigt skönt att få arbetena utförda innan det händer en olycka med fallande betong.

 

Mycket arbete återstår efter nyår. Förutom att laga och måla alla balkongplattor skall betongväggarna lagas och nya dilatationsfogar fogas. Samtliga fönster skall förses med plåtlist i överkant och vid behov fogas om på sidorna mellan tegel och fönsterkarm.

Spruckna tegelstenar passas på att bytas och fasaden skall tvättas och hydrofoberas för att få bättre motståndskraft mot fukt.

 

Byggherren bedömer att de är klara med det mest ljudstörande arbetena vecka 2 och att arbetena i sin helhet är färdiga vecka 6. Vi får väl se när vi närmar oss februari. 

Beroende på väderlek kan icke ljudstörande arbeten på kvällstid förekomma. Dock ej senare än kl. 20.00. Detta för att hinna måla före eller efter kall väderlek. 

 

Under byggtiden kommer ställningen vara larmad nattetid.

 

Har ni frågor eller funderingar kontakta Magnus Ögärd på tel: 0734-290101.

 

 

Med Vänlig Hälsning

 

Styrelsen

 

BRF Lorensberg 1976