!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garagerenovering

Beskrivande information gällande garagerenoveringen

Efter att asfalten avlägsnats i det övre garaget upptäcktes skador i betongen som legat dolda under asfalten. De skador man kunde se från det undre garaget åtgärdades för två år sedan.

Arbetet med att ta bort asfalten och membranisolera det övre garaget är ju en följdåtgärd för att det läcker vatten ner i bjälklaget som orsakar dessa karbonatiseringsskador på armering och betong.

De nyupptäckta skadorna har gjort att hela det pågående arbetet förlängts men är av förhållandevis ytlig karaktär.

En yta på ca: 300 kvm av den övre decimetern av det totalt 40 cm tjocka bjälklaget är där skadorna befinner sig. Det som gjort det hela så omfattande är man varit tvunget att bilas upp, armeras om och gjutas igen med ny betong. Därav den betydligt längre perioden av störande ljud än det som annonserade ut vid arbetets start.

Nu är alla skador (både underifrån och ovanifrån) i garagets bjälklag reparerade och tätade med en membranisolering som gör att dessa långtgående läckage med omfattande betongskador inte kan hända igen.

Den veckas förlängning av arbetet i garaget som påannonserades är förlängd med en vecka vilket medför att arbetena färdigställs i slutet av v.36 om allt går som planerat.

Nedan följer några bilder vilka visar de skador som reparerats

Med vänlig hälsning

Styrelsen BRF Lorensberg 1976

 

Bilden visar en liten del av den yta som fått bilas upp

Del av uppbilad yta

 

Bilden visar närbild på armeringsjärn som har rostat sönder

armering

 

Bilden visar när tätskikt (membran) är delvis applicerad i garaget

membran

 

Bilden visar uppbyggandet av fall (del av asfaltering)

Uppbyggnadfall