!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Utfört och pågående underhåll av fastigheten

Föreningen har sedan man förvärvade fastigheten 2008 utfört löpande underhåll och renoveringar av fastigheten, nedan följer ett axplock av de större aktiviteterna.

 

Kommande underhåll

2017

 • OVK för hela fastigheten
 • Hydrofobering (impregrenering) av fasader på innergård

Pågående underhåll:

 • Balkongrenovering mot Chalmersgatan samt Teatergatan - Hösten 2016
 • Utbyte av belysningsarmaturer i trappor, källargångar och garage
 • Hydrofobering (impregrenering) av fasader Chalmersgatan samt Teatergatan
 • Översyn av grundvattenpumpar

Utfört underhåll:

2016

 • Expansionkärl utbytta
 • Takfläktar utbytta
 • Torkskåp utbytta (till energi effktiva värmepumpmodeller)

 

2015

 • Hissarna på Teatergatan 19 & 21 renoverade
 • Hissarna på Chalmersgatan 18 & 24 renoverade
 • Nytt tätskikt, beläggning samt ommålning i övre garaget

 

2014

 • Hissrenoveringar har genomförts på Teatergatan 17 samt Chalmersgatan 22
 • Nytt passersystem för garage -Är infört och levererades under hösten 2014

Nytt passersystem till garage där dagens system med magnetkortssystem byts ut till ett beröringsfritt systemmed RFID brickor (plastbricka)

Möjlighet att köpa till fjärrkontroll finns för de som önskar det

 

2013

 • Renovering av tak i undre garage
 • Renovering av golvbrunnar i övre garage
 • Installation av fibernät i fastigheten
 • Byte av ventilationsanläggning för kommersiella hyresgäster

2012

 • Byte av styr- och reglerskåp i samtliga maskinrum
 • Vikdörrar installerade i samtliga hissar

 

2011

 

2010

 • Byggnation av 16 nya lägenheter på Chalmersgatan
 • Membranisolering av innegård
 • Renovering av balkonger mot innegård
 • Spolning och fotografering av avloppstammar i samtliga lägenheter och lokaler
 • Byggnation av fastighetsexpedition på Teatergatan 15