!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage

Föreningen förfogar över garageplatser i fastighetens garage.  Ansökan om garageplats ska göras till fastighetsförvaltaren.  Boende i fastigheten äger företräde till garageplats. Biltvätt är förbjudet i garaget.  Vid städdagar ska fordon flyttas på begäran och utebliven flytt medför bötesföreläggande.  Missbruk av garageplats leder till omedelbar uppsägning.

Ansöka om garageplats:
Sker på telefon, 0709 - 78 55 55

Övriga frågor angående garage sker via e-post (klicka på länk) -> Garage BRF Lorensberg