!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Föreningens soprum finns källaren.  Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

Sopsortering tillämpas.  Endast hushållssopor får lämnas i soprummet.  För grovsopor hänvisar vi till kommunens återvinningscentraler.

Kartonger och annat emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning!

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation.

Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.  Du ansvarar själv för att frakta bort grovsopor.

Uppdaterad 2014-06-23 av Marie & Sandro