!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastigheten

Göteborg - Lorensberg 58:13

Föreningen äger sin egen mark och kommer därigenom ej påverkas av eventuellt höjda tomträttsavgälder.

Boytan utgör 9.984m2 och är fördelad på 148 lägenheter. Lokalytan är 2.829m2 samt 120st parkeringsplatser i garage under huset.

Fastigheten uppfördes 1976.

 

Historia:
Huset byggdes 1974 efter ritningar från Semrén Arkitektkontor AB. På platsen låt tidigare fyra hyreshus från 1800-talets slut.

Chalmersgatan tillkom genom stadsplanen för utvidgning som fastställdes 1866. Gatan fick sitt namn 1872 efter Chalmerska slöjdskolan, idag Chalmers Tekniska Högskola, som startade 1829.

Skolan låg tidigare i gatans nordligaste kvarter, men med huvudfasad mot Storgatan.