!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Uthyrning i 2:a hand

Styrelsen beviljar uthyrning i 2a hand under förutsättning att särskilda skäl föreligger.  Godtagbar anledning till uthyrning i andrahand är studier eller arbete på annan ort.  Studier eller arbete skall kunna styrkas.

Medlemmens och/eller hyresgästens ansvar till föreningen kvarstår även under andrahandsuthyrningen.

2a handsuthyrning beviljas max 1år.  I enskilda fall kan förlängning godkännas.

Ansökan om 2a handsuthyrning skall ALLTID göras till styrelsen.