!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsens ansvar

Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning långsiktigt förvalta föreningens angelägenheter och genom ett aktivt arbete skapa mervärde för medlemmarna.

Grundläggande för styrelsens arbete är:

  • Att sörja för en tillfredställande organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter.
  • Att bokföring och medelsförvaltning sker enligt lagar och förordningar och innefattar en tillfredställande kontroll.
  • Att förvalta föreningens egendom på ett betryggande sätt och tillse att fastigheterna är väl underhållna.
  • Att informera medlemmarna vad som händer i föreningen.